(11 ψήφοι, μέσος όρος 4.45 από 5)
Άρθρα - Κοινωνία
Ο αστικισμός μας κάνει συγκάτοικους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Μαζί μας όμως κατοικούν και τα προβλήματα μας. Ένα από αυτά είναι η έλλειψη οργάνωσης στη διαχείριση απορριμμάτων. Γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα το πρόβλημα των απορριμμάτων διογκώνεται; Με ποιους τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τον όγκο τους; Τι είναι οι ΧΥΤΑ; Τι είναι το compost;
 
(36 ψήφοι, μέσος όρος 4.00 από 5)
Άρθρα - Κοινωνία

Όσα προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει η Ελληνική παιδεία και όσο κι ο βαθμός οργάνωσής της χρειάζεται μια σχετική ενδυνάμωση, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψήφιων σπουδαστών την επιλέγει για τη συνέχιση των σπουδών του.Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν έναν υποψήφιο σπουδαστή σε σπουδές του εξωτερικού και ειδικότερα της Αγγλίας;

 
(1 ψήφος, μέσος όρος 3.00 από 5)
Άρθρα - Υγεία

Σε ποιες ηλικίες μπορεί να γίνει; Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία; Προφυλλάσει 100%; Παρέχει ισόβια ανοσία; Έχει παρενέργειες;

 
Άρθρα - Επιστήμες

Το θέμα της εξέλιξης του ανθρώπου δεν αποτελεί ένα ερώτημα που ταλανίζει τους ανθρώπους τα τελευταία 400 χρόνια (εννοώντας βέβαια το Δαρβίνο, Wallace, Lamarck). Αποτελεί ένα ερώτημα που από την αρχαιότητα προσπαθεί να επιλυθεί. Γνωρίστε τους μακρυνούς προγώνους και ανακαλύψτε τις διαφορές και τις ομοιότητες

 
(5 ψήφοι, μέσος όρος 3.60 από 5)
Άρθρα - Υγεία
Η εργασία αποτελεί έναν απαραίτητο παράγοντα για την επιβίωση του ατόμου, αφού μέσω αυτής εξασφαλίζονται οικονομικοί πόροι για την κάλυψη βασικών αλλά και δευτερευουσών αναγκών. Ωστόσο, κρύβει κινδύνους περισσότερο ή λιγότερο προφανείς που μεταφράζονται σε διάφορες ασθένειες, ήπιες ή πιο σοβαρές.